Politica de confidentialitate si prelucrarea datelor personale.

GDPR

GDPR sau Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016 intra in vigoare din 25 Mai 2018. Acest Regulament are drept scop principal cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date.

Astfel, este un moment potrivit sa stiti cum va sunt protejate datele personale si cum noi, Gedoteam Network, respectam prevederile Regulamentului.

1. Care sunt datele personale pe care le prelucram?
Datele personale pe care le prelucram sunt datele dvs. de identificare, date de contact, demografice si alte date, pe care le obtinem de la dvs., prin colectarea informatiilor oferite sau cele care rezulta din discutiile cu reprezentantii nostri .

2. Care este scopul colectarii si prelucrarii acestor date?
Prelucram date cu caracter personal pentru a va putea furniza produsele si serviciile noastre, iar, in masura in care ati fost de acord, in scop de marketing, adica pentru a va tine la curent cu produsele si serviciile noastre.

3. Cum ne puteti comunica optiunile dvs. sau sa va actualizati acordurile privind prelucrarea datelor in scop de marketing?
Incepand din 25 Mai 2018, va puteti adresa pentru a va exprima optiunile in ceea ce priveste comunicarea in scop de marketing prin e-mail la adresa office@gedoteam.ro. Veti avea posibilitatea sa alegeti daca veti mai putea fi contactat si prin ce mijloace. Veti dobandi astfel mai mult control asupra comunicarilor si ofertelor de produse si servicii ce va vor fi adresate in viitor.

4. Comunicam datele dumneavoastra personale catre alti destinatari?
In fluxul de procesare si stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, in functie de necesitate, urmatoarelor categorii de destinatari:
– In cazul in care sunt solicitate, informatiile sunt oferite autoritatilor statului (inclusiv autoritati fiscale).

5. Care este perioada pentru care prelucram datele?
Datele cu caracter personal vor fi stocate in scopurile mentionate mai sus pentru inca trei ani dupa ultimul contact cu Gedoteam Network.

6. Care sunt drepturile dumneavoastra privind aceste date personale si cum pot fi exercitate?
– Dreptul la informare – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor dumneavoastra personale;
– Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele personale inexacte sau le puteti completa;
– Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
– Dreptul la restrictionarea prelucrarii – puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
– Dreptul de opozitie – puteti sa va opuneti, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;
– Dreptul la portabilitatea datelor – puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
– Dreptul de a depune plangere – puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
– Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, vi-l puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
– Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si puteti contesta decizia.

Va puteti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat. Pentru aceasta, trebuie sa contactati Gedoteam Network in scris, prin e-mail la office@gedoteam.ro.

In caz ca aveti intrebari si solicitari cu privire la datele dvs. personale, va rugam sa ne contactati prin email la adresa office@gedoteam.ro.

 

POLITICA COLECTARII SI PRELUCRARII DATELOR PERSONALE

Gedoteam Network – grup de firme ( Style of Gedoteam, Taerobik Gedoteam SRL si Asociatia Club Sportiv Taerobik Gedoteam) persoană juridică română, cu sediul în Bucuresti , str Drumul Timonierului ,nr 26 , sec 6 vă prezentam această Notă de informare pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal.

PRELUCRARE DATE PERSONALE CONFORM REGULAMENT (UE) 2016/679
Politica de Confidențialitate descrie categoriile datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm, modalitatea și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal și diversele drepturi și opțiuni de care dispuneți în acest sens. În același timp, Politica noastră de Confidențialitate detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții.

1. Principii de protectie a datelor
– Colectarea datelor personale se va face numai in scopurile specificate, explicite si legitime (prezentate la pct. 3).
– Datele nu vor fi procesate de catre terti intr-o maniera incompatibila cu acele scopuri;
– În cazul în care intervin actualizări ale datelor transmise, consimţământul rămâne în vigoare până la notificarea Gedoteam Network în acest sens de către dumneavoastră;
– Procesarea datelor personale se va face într-o maniera legala, corecta si transparenta;
– Toate datele personale vor fi pastrate confidential si stocate intr-o maniera ce asigura securitatea necesara;
– Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terte, decat in cazul in care acest lucru este necesar pentru realizarea scopurilor prezentate la pct 3.;
– Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea si stergerea acestora, impotrivirea sau restrictionarea de la procesarea datelor, cat si de la dreptul de portabilitate al datelor.

2. Date personale si colectarea lor
Datele pe care le colectam pot include urmatoarele:
– Datele personale includ toate tipurile de informatii directe sau indirecte (si anume utilizate in legatura cu alte date) ce se refera la persoana fizica subiect, cum ar fi : numele si prenumele, adresa de e-mail, numarul de telefon mobil sau fix si alte date de contact similare necesare realizarii contactului cu dvs in vederea procesarii obiectivelor planificate in relatia cu dvs;

3. Scopul colectarii datelor personale
– administrarea, îmbunatatirea și realizarea serviciilor furnizate de Gedoteam Network .
– orice comunicare legata de informarea persoanei fizice privind programele sportive oferite precum si ofertele legate de aceste programe.
– orice comunicare legata de informarea persoanei fizice privind din baza noastra de date legata de trimiterea de newslettere informative si/sau alerte periodice, noutati privind produsele, formulare de feedback, sau alte actiuni sau activitati ale companiei, transmise prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS) a persoanei fizice;
– activitătți de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea produselor/serviciilor oferite .
– respectarea obligatiilor legale;

4. Cui dezvaluim datele dvs. cu caracter personal
În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, Gedoteam Network poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:
– partenerilor contractuali ai Gedoteam Network (cum este cazul companiilor cu care Gedoteam Network se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare),
– entități care asistă Gedoteam Network în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate
Datele înregistrate de Gedoteam Network nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor Gedoteam Network

5. Utilizarea datelor personale
– vom utiliza datele personale numai pentru scopul in care au fost colectate si vom stoca datele doar atat cat este necesar pentru scopurile mai sus mentionat (pct. 3);

6. Securitatea procesarii
Vom procesa datele in mod sigur, vom aplica si mentine masuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale impotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, in mod special atunci cand procesarea presupune transmiterea datelor printr-o retea, atat cat si impotriva oricarei alte forme de procesare ilegala.
Întrebari legate de securitatea datelor personale pot fi trimise catre Gedoteam Network la adresa de email office@gedoteam.ro.

7. Accesul si rectificarea sau stergerea datelor personale
– aveti dreptul de a solicita in orice moment accesul la: rectificarea, portabilitatea, stergerea sau restrictionarea procesarii datelor colectate;
– pentru pastrarea datelor personale actualizate, va recomandam sa ne informati despre orice schimbare sau discrepanta;

Consimţământul exprimat va rămâne valabil până la retragerea lui de către dumneavoastră.

Odata ce v-ati exprimat in scris dezacordul, datele dvs. personale nu vor mai fi procesate și se vor lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări ce contin date ale dumneavoastră cu caracter personal.

Consimţământul poate fi retras oricând, in scris pe email office@gedoteam.ro.
Pentru vizualizarea sau modificarea datelor personale sau pentru a obtine informatii legate de datele personale, precum si pentru pentru orice nemulţumire legată de prelucrarea datelor personale, vă puteţi adresa utilizând adresa de email office@gedoteam.ro.

Vă reamintim drepturile acordate de Regulamentul General privind Protecţia Datelor 679/2016, inclusiv dreptul de informare, acces, rectificare, de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dreptul de ştergere.

Puteţi să vă exercitaţi oricare din aceste drepturi prin email la adresa office@gedoteam.ro. Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea transmitându-ne o copie a unui act valabil de identitate pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor.
Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns în timp util. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, puteți înainta plângerea către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.

8. Actualizari ale acesti politici de confidentialitate
Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale.

Ultima actualizare: 19 Mai 2018.

Putem actualiza această Politică de Confidențialitate din când în când și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-ul www.gedoteam.ro. În cazul în care ne-ați furnizat datele dumneavoastră de contact și ne-ați autorizat să vă contactăm, vă vom anunța dacă modificăm această Politică de Confidențialitate în mod substanțial.

Vă rugăm să consultați această Politică de Confidențialitate periodic pentru orice modificări. Pentru inregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, Gedoteam Network nu își asumă nici o responsabilitate.

Vă semnalăm faptul ca niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.